Υπολογισμός Γόνιμων Ημερών

Υπολογίστε τις γόνιμες ημέρες του κύκλου σας συμπληρώνοντας την ημέρα της τελευταίας περιόδου. Οι γόνιμες μέρες υπολογίζουν το διάστημα που εκτιμάται ότι θα γίνει ωορρηξία δεδομένου ότι ο κύκλος σας είναι σταθερός. Αν επιθυμείτε εγκυμοσύνη οι επαφές πριν, την ημέρα της ωορρηξίας και την επόμενη θα πρέπει να είναι καθημερινές ώστε να έχετε τις περισσότερες πιθανότητες για επιτυχή αυτόματη σύλληψη.