Πιστοποιήσεις

Γυναικολογική Ογκολογία


Ρομποτική Χειρουργική Da Vinci


Κολποσκόπηση

 

Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου


Διεθνή Συνέδρια