Πρόωρος Τοκετός

Πρόωρος Τοκετός

Ορισμός: τοκετός που συμβαίνει πριν τις 37 εβδομάδες κύησης

Κρίσιμο όριο στην ανάπτυξη του εμβρύου αποτελεί επί της ουσίας η 34η εβδομάδα καθώς μετά από αυτό το χρονικό όριο η νεογνική θνησιμότητα παραμένει μικρή.

Η πρόωρη γέννηση ενός εμβρύου αποτελεί πρόκληση στην διαδικασία της μαιευτικής παρακολούθησης λόγω της πολυπαραγοντικής φύσης της. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιδιοπαθών παραγόντων ( αυτόματη πρόκληση πρόωρων συστολών ), σε πρόωρη ρήξη των εμβρυικών υμένων αλλά και σε ιατρογενή αίτια που για λόγους αντιμετώπισης μαιευτικών επιπλοκών διενεργείται πρόωρος τοκετός.

Σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας είναι το ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού και η διακολπική μέτρηση του μήκους τραχήλου με την χρήση υπερήχου.

Οι γυναίκες με μειωμένο μήκος τραχήλου ( μικρότερο από 2.5 εκατοστά ) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν πρόωρα.

Σε περιπτώσεις απειλούμενου πρόωρου τοκετού η ενδομυική χορήγηση στη μητέρα κορτικοστεροειδών είναι σημαντική για την μείωση της νεογνικής θνησιμότητας. Το σχήμα που χρησιμοποιείται αποτελείται από δύο ενδομυικές ενέσεις που απέχουν μεταξύ τους 24 ώρες.

Το κορτικοστεροειδές που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι η βηταμεθαζόνη καθώς λόγω της σύστασής της διέρχεται τον πλακούντα και πραγματοποιεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα στο έμβρυο.

Η χρήση των κορτικοστεροειδών μειώνει την επίπτωση του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας, εγκεφαλικής αιμορραγίας και νεκρωτικής εντεροκολίτιδας στα πρόωρα νεογνά.

Ο πρόωρος τοκετός ορίζεται βάσει της ηλικίας κύησης. Αυτή καθορίζεται βάσει της τελευταίας περιόδου (Τ.Ε.Ρ.) ή με το υπερηχογράφημα α΄ τριμήνου (αυχενική διαφάνεια) αν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των επτά ημερών.

Παράγοντες κινδύνου

Παρατηρείται αύξηση του σχετικού κινδύνου σε ύπαρξη ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω παράγοντες :

Δημογραφικοί:

Ηλικία , Πολυτοκία, Διατροφικοί παράγοντες, Κάπνισμα

Μαιευτικό – Γυναικολογικό ιστορικό:

Θεραπευτική απόξεση, Πρόωρος τοκετός, Συγγενείς ανωμαλίες μήτρας, Πολλαπλές επεμβάσεις στον τράχηλο ( κωνοειδείς εκτομές )

Επιπλοκές παρούσας κύησης:

Υπέρταση κύησης, Υδράμνιο, Ολιγάμνιο, Πολύδυμη κύηση, Αιμορραγία