Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης

Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης

Κάθε εγκυμοσύνη χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός ή περισσοτέρων εμβρύων. Η ιδιαίτερη κάθε φορά συνθήκη στην οποία αναπτύσσεται ένας οργανισμός ενδομήτρια έχει ένα γενετικά προκαθορισμένο αναπτυξιακό δυναμικό.

Έτσι ορίζονται φυσιολογικά όρια βάρους και σωματικών αναλογιών εντός των οποίων οι μετρήσεις ενός εμβρύου πρέπει να βρίσκονται σε μονήρεις ή πολύδυμες κυήσεις.

Το εύρος των τιμών που μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα φυσιολογικό έμβρυο δείχνει ότι δεν είναι ένας απόλυτος αριθμός - τιμή του βάρους ή μίας αναλογίας - που έχει κεντρική σημασία. Ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης του βάρους χαρακτηρίζουν την ενδομήτρια καθυστέρηση ή αναστολή της ανάπτυξης.

Η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης αποτελεί την δεύτερη αιτία περιγεννητικής θνησιμότητας μετά την προωρότητα. Το 30 % των εμβρύων με υπολειπόμενη ανάπτυξη οφείλεται σε παρουσία χαμηλών επιπέδων οξυγόνου στο εμβρυικό αίμα για μεγάλο διάστημα κυρίως λόγω δυσλειτουργίας του πλακούντα. Περίπου το 70% των αδιάγνωστων εμβρυικών θανάτων παρουσιάζονται σε έμβρυα που το βάρος γέννησης τους βρίσκεται κάτω από την 10η εκατοστιαία θέση για την ηλικία κύησης.

Η διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με σειρά υπερηχογραφικών μετρήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Παράγοντες κινδύνου

Από την μητέρα

 • Συστηματικά νοσήματα της μητέρας
 • Υπέρταση
  1. Αυτοάνοση νόσος
  2. Αιμοσφαιρινοπάθειες
  3. Διαταραχή θυρεοειδικής λειτουργίας
 • Θρομβοφιλία
 • Κάπνισμα
 • Κατάχρηση αλκοόλ
 • Φάρμακα ( χημειοθεραπευτικά, αντιεπιληπτικά, ουαρφαρίνη, κορτικοστεροειδή )

Από το έμβρυο

 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
 • Πολύδυμη κύηση ( δίδυμη, τρίδυμη κτλ)
 • Συγγενείς λοιμώξεις (κυρίως από CMV)

Υποψία ενδομήτριας αναστολής της ανάπτυξης του εμβρύου υπάρχει όταν η μέτρηση της περιμέτρου της κοιλιάς είναι κάτω από την 10η εκατοστιαία θέση για την υπολογιζόμενη ηλικία κύησης.

Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένη ανά κύηση και ασθενή και χρειάζεται άμεση συμβουλή και προγεννητικό πλάνο από τον ιατρό σας.