Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Η σύγχρονη ιατρική πρακτική έχει ξεπεράσει μεγάλα εμπόδια όσον αφορά την προσέγγιση των χειρουργικών ασθενών. Η προ εγχειρητική αξιολόγηση έχει συμβάλει στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας, ενώ καινοτόμες χειρουργικές πρακτικές έχουν κάνει σημαντικές τομές ελαχιστοποιώντας :

  1. τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο,
  2. την περίοδο που θα χρειαζόταν η ασθενής να επιστρέψει στις συνήθεις δραστηριότητές της,
  3. την ανάγκη για αντιβιοτικά και
  4. άλλους κινδύνους που θα προέκυπταν από μακρές και ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι πρακτικές αυτές έχουν να κάνουν με τη χειρουργική προσέγγιση και συγκεκριμένα με διαφορετικούς τύπους ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Minimal Invasive Surgery). Οι δύο πιο διαδεδομένοι τύποι είναι η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική και η παραδοσιακή λαπαροσκοπική τεχνική. H MIS έχει γίνει η προτιμώμενη χειρουργική προσέγγιση για γυναίκες με καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες.

Τα πλεονεκτήματα της MIS καθορίζουν τα κριτήρια για τις υπηρεσίες υγείας που θα πρέπει να παρέχουμε στις ασθενείς μας. Το γεγονός ότι η ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική εντάσσονται σε κατευθυντήριες οδηγίες για αντιμετώπιση γυναικολογικών περιστατικών καρκίνου, δείχνει ότι έχουν να προσφέρουν κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα με μικρές χειρουργικές τομές (μέγιστο 10 χιλιοστά) σε σχέση με τη λαπαροτομία (μεγάλες τομές – παραδοσιακή χειρουργική τεχνική).

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε η σύγχρονη χειρουργική να πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Η ασφάλεια και η ποιότητα της ρομποτικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής καθορίζεται από την εκπαίδευσή μας σε αυτές τις τεχνικές.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει πολλά βήματα όπως, την άσκηση σε ψηφιακούς προσομοιωτές, την χρήση προπλασμάτων αλλά και πραγματικού ιστού σε πειραματόζωα. Τέλος, η πιστοποίηση για την χρήση των υπερσύγχρονων ρομποτικών τεχνικών προϋποθέτει την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού επεμβάσεων υπό επιτήρηση και στη συνέχεια την ανεξάρτητη λειτουργία του χειρουργού.

Η MIS, και πιο συγκεκριμένα η ρομποτική χειρουργική, είναι μια τεχνική που όλοι οι χειρουργοί της γενιάς μας πρέπει να προσπαθήσουν να εκπαιδευτούν. Είναι μέρος της προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ασθενή και προσφέρει σύγχρονες λύσεις στα προβλήματα υγείας της.

Η ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εξελιχθεί ταχύτατα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών και θα πρέπει πάντα να είμαστε ενημερωμένοι προκειμένου να παρέχουμε τεχνολογικά καινοτόμες και προηγμένες χειρουργικές φροντίδες για τους ασθενείς μας.