Αφαίρεση Ινομυωμάτων

Ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων

Η αφαίρεση ινομυωμάτων αποτελεί επέμβαση που μπορεί πλέον να πραγματοποιείται μέσω της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργική και της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων ή αλλιώς ρομποτική ινομυωματεκτομή, μπορεί να αξιολογήσει την θέση, τον αριθμό και το μέγεθος από τα ινομυώματα ακριβώς όπως και κατά την διάρκεια ανοικτής επέμβασης. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ινομυωμάτων η αντιμετώπιση μπορεί να ποικίλει. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα ινομυώματα πιέστε εδώ.

Η αφαίρεση των ινομυωμάτων μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα να μείνει έγκυος. Αν χρειάζεται να υποβληθείτε στην παραπάνω επέμβαση χρειάζεται να γνωρίζεται ότι μπορείτε να περιμένετε μέχρι έξι μήνες μετά την επέμβαση ώστε να μείνετε έγκυος με ασφάλεια. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την πλήρη επούλωση της μήτρας και την αποκατάσταση της δομής της. Ανάλογα με τον αριθμό και την εντόπιση των ινομυωμάτων αυτή η περίοδος μπορεί να είναι και μικρότερη.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που σχετίζονται με ένα ινομύωμα, ποικίλουν. Μπορεί να περιλαμβάνουν κοιλιακό πόνο, μεγάλη αιμορραγία κατά την περίοδο, δυσκοιλιότητα και διαταραχές του ουροποιητικού. Στον οικογενειακό προγραμματισμό πέρα από δυσκολία στην σύλληψη μπορεί να ευθύνονται και για επιπλοκές αφού μια γυναίκα μείνει έγκυος καθώς έχουν την τάση να αυξάνονται κατά την διάρκεια της κύησης επηρεάζοντας τον τρόπο και τον χρόνο του τοκετού σχετίζονται δηλαδή με προωρότητα και κολπική αιμόρροια. Για τον σκοπό αυτό ειδικότερα πριν από προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης οι γυναίκες θα πρέπει να συζητάνε την αφαίρεση ενός ή περισσότερων ινομυωμάτων.

Ρομποτική χειρουργική – Ινομυώματα

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων ή αλλιώς ρομποτική ινομυωματεκτομή, μπορεί να αφαιρέσει τα ινομυώματα χωρίς τους περιορισμούς της παραδοσιακής λαπαροσκόπησης. Μέχρι σήμερα ινομυώματα μεγαλύτερου μεγέθους ανάγκαζαν τις γυναίκες να υποβληθούν σε ανοικτές επεμβάσεις με τομή σαν της καισαρικής. Η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμούς συμφύσεων στις ανοικτές επεμβάσεις επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες για εγκυμοσύνη που συνήθως ακολουθούν αυτές τις επεμβάσεις.

Τι ρόλο παίζει το μέγεθος των ινομυωμάτων;

Ακόμα και μεγάλα ινομυώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία έχει βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες παγκοσμίως να πραγματοποιούν επεμβάσεις μέσω μικρών τομών στο δέρμα για μεγάλα ινομυώματα χωρίς να επηρεάζουν την ασφάλεια της επέμβασης. Κατά την ρομποτική ινομυωματεκτομή μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάθε τμήμα της πυέλου (κατώτερο τμήμα της κοιλιάς) και να αποκαθιστούμε με ανατομική πιστότητα όλες τις τομές που κάνουμε στο σώμα της μήτρας για να αφαιρέσουμε τα ινομυώματα. Το χειρουργικό ρομπότ Da Vinci προσφέρει 360ο ελευθερία κινήσεων στα χειρουργικά εργαλεία που μιμούνται πλήρως την κίνηση του καρπού του χειρουργού και ενισχύουν τις δεξιότητες του. Η αποκατάσταση μέσω ραφών της μήτρας γίνεται με ταχύτητα και ακρίβεια βελτιώνοντας το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα

Η ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογία προσφέρει πολυάριθμα όπως:

  • Λιγότερο πόνο
  • Ασφαλέστερα χειρουργεία με μικρότερη απώλεια αίματος
  • Χαμηλότερη πιθανότητα λοίμωξης και μετεγχειρητικών επιπλοκών
  • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο (συνήθως μία διανυκτέρευση)
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία
  • Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα

 

Ρομποτική ινομυωματεκτομή

Η ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογία πραγματοποιεί επεμβάσεις που εξατομικεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς. Ειδικότερα, προσφέρει οφέλη και λύσεις σε πεδία όπως:

  • Παχυσαρκία : η ρομποτική χειρουργική κάνει τεχνικά εφικτή την πραγματοποίηση σύνθετων επεμβάσεων χωρίς μεγάλες τομές σε γυναίκες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος.
  • Υπογονιμότητα : η ακρίβεια των χειρουργικών κινήσεων στη ρομποτική χειρουργική επιτρέπει επεμβάσεις κοντά σε σημαντικές δομές όπως το ενδομήτριο, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες χωρίς να απειλείται η ακεραιότητά τους. Παράλληλα, η συρραφή και η αποκατάσταση των δομών γίνεται με καλύτερη ανατομική σχέση, γεγονός που συμβάλλει στη διόρθωση προβλημάτων υπογονιμότητας.

Απαιτούνται υψηλή εξειδίκευση και διεθνείς δεξιότητες σε χειρουργούς για να πραγματοποιούν ρομποτικές επεμβάσεις. 

Με την ρομποτική χειρουργική μπορεί να πραγματοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικολογικών επεμβάσεων. Μαζί θα βρούμε την λύση που είναι η πιο κατάλληλη για εσάς.